Απομακρυσμένη εργασία & διακοπές στο Maryianni suites.

Το Maryianni suites διατίθενται από τον Οκτώβριο μέχρι και τον Ιούνιο για ψηφιακή εργασία. Πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα με θέρμανση και δωρεάν wifi. Στο ειδυλλιακό περιβάλλον του Αυλαίμωνα η εργασία γίνεται διακοπές.
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

COVID-19 Free

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ ΤΑ ΕΞΗΣ ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
→ Ανάπτυξη σχεδίου δράσης και σχεδίου διαχείρισης ύποπτου κρούσματος.
→ Εκπαίδευση προσωπικού στην τήρηση του υγειονομικού πρωτοκόλλου.
→ Τήρηση προγράμματος καθαρισμού και απολύμανσης, σύμφωνα με τη με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS–CoV2» (ΑΔΑ:6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ), όπως ισχύει.
→ Ενίσχυση υπηρεσιών υγιεινής σε όλους τους χώρους και ειδικότερα σε αντικείμενα «υψηλού κινδύνου» (π.χ. πόμολα, κλειδιά) .
→ Σχολαστικός καθαρισμός – απολύμανση (πχ. με ατμοκαθαριστή) στις επίμαχες επιφάνειες διαμερίσματος και μπάνιου.
→ Τα προβλεπόμενα στη με αρ. Δ1(δ)/ΓΠ οικ.26635/23.04.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων» (ΑΔΑ: 6ΒΟ5465ΦΥΟ-ΨΓΣ) όπως ισχύει, με έμφαση στην μη ανακυκλοφορία του αέρα και τον καλό φυσικό αερισμό στα διαμερίσματα και στους υπόλοιπους χώρους.
→ Πρόληψη της νόσου των λεγεωνάριων στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
→ Απαγόρευση της εισόδου στα διαμερίσματα σε μη διαμένοντες.
Στοιχεία επικοινωνίας – τηλεφωνικοί αριθμοί:
ΕΟΔΥ → 1135
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- Κ.Υ.- ΚΥΘΗΡΩΝ “ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ” → 2736 033203